Beste piloten, vrijwilligers, toeschouwers, grond eigenaars en sympathisanten,

Zoals iedereen mee kan volgen qua covid zit organiseren jammer genoeg er niet in voor April….

Zeker daar er een  groot aantal ingeschreven piloten en kidscross bij zijn van buiten België en er op de moment géén toekomst perspectief geboden wordt voor de personen uit Nederland en Engeland qua verplaatsingen.

Zoals we reeds hebben gecommuniceerd via fb en web site op 17 januari zijn we reeds jammer genoeg genoodzaakt om de datum weer een keertje te verplaatsen naar 15-16-17 oktober.  We zullen spoedig de nodige lijsten terug op fb plaatsen van bijkomende piloten en kids . Daar we toch nog een aantal hebben aanvaard. 

In verband met de jeugd zullen jullie zien dat er een aantal van de ene groep naar de andere zijn gegaan.

De betalingen die nog moeten gebeuren van bijkomende piloten moeten gedaan zijn voor 1/08/2021.

Naargelang de geplaatste lijsten en reacties zullen we eventueel géén inschrijvingen meer kunnen aanvaarden! En zullen tevens de inschrijflijsten via de web site grenscross.be dicht gezet worden.

Tevens willen we graag oproepen” laat je vaccineren!!” . Daar er nu reeds sprake van is bij grote evenementen je een pas of bewijs  zal moeten kunnen voorleggen. 

Graag willen we iedereen die covid heeft gehad en nog steeds herstellende zijn een dikke knuffel geven . Weet dat we aan jullie denken !

Bij deze willen we nogmaals piloten en familie ons medeleven betuigen die tijdens deze periode jammer genoeg zijn overleden xxxx 

Hopende op iedereen zijn begrip voor de (weer) verplaatsing!

Met vriendelijke groeten vanwege het ganse team! 

Delen zou TOP zijn!

 

 

 

 

Eerst en vooral willen we iedereen bedanken voor een top 8ste editie! Kou ....maar toch het nodige amusement voor piloten en toeschouwers.

Tevens willen we bij deze nogmaals onze vele vrijwilligers bedanken, waarvan vele vakantiedagen opofferen om er een tof evenement van te maken van start tot afbraak! DANK U !!

 

Zoals vorig jaar reeds aangegeven worden dit jaar reglementen aangepast en dit in alle klasse.  GELIEVE DEZE GRONDIG TE LEZEN !!!! Dit om discussies ter plaatse te vermijden!!!!!

We willen jullie er ook op wijzen dat er een NUL tolerantie is qua drugs in welke vorm dan ook  op de grenscross en we na de nodige problemen dit jaar we nog strenger zullen toekijken hierop.

En is het zonder pardon: BUITEN !

 

Ondertussen zijn we reeds gestart met de nodige voorbereidingen voor 2020.

De inschrijvingen zullen starten op zaterdag 4 januari 2020 om 14 uur.

Eerst is eerst .

Voor de uren gaan we terug tot 60 wagens

Voor de balken 25 per reeks/ 4 reeksen

In andere klasse : niet bepaald

 

Het contact formulier bestaat nu uit 2 delen:

-organisatorische vragen

-vragen in verband met bouw, type,...

*Gelieve deze te gebruiken ! Met dit jaar een totaal van 230 ingeschreven wagens willen we alles een beetje meer verdelen door het feit dat we in 2020 graag nog meer piloten de kans willen geven om mee te rijden.

*Er zal dan ook naar de site verwezen worden en niets meer beantwoord worden via fb. , telefoon  of andere kanalen.....

 

Wegens organisatorische redenen schrijft iedereen zich in via de site . Andere zullen niet meer aanvaard worden. Dit om discussie te vermijden hierover.

 

Daar het organiseren van een evenement een steeds hogere kostprijs met zich meebrengt: materialen, verzekeringen, animo,...zien we ons jammer genoeg genoodzaakt om te inkom prijs te verhogen, willen we dit kunnen blijven doen.

 

Tevens wordt meegegeven dat 2019 het laatste jaar zal zijn dat er houten  balken achter de  stoel worden toegestaan en zullen dus bouwschoren de lichtste beveiliging zijn in ALLE klassen.

Ook zal 2019 het laatste jaar zijn dat er 3-punt gordels gebruikt kunnen worden. Dus vanaf 2020 verplicht minstens 4-punt gordels in alle klassen. Deze maatregelen worden genomen voor jullie eigen veiligheid en op vlak van verzekeringstechnisch gebied.

 

Graag nog even een aandacht punt!!!! Nogmaals : op last van de brandweer zijn er géén barbecues en open vuren toegelaten ! Gelieve jullie hier aan te houden, we willen graag daar blijven!

Respect voor ieders materiaal, van ander mans materiaal af te blijven, respect naar onze buren en vrijwilligers wordt meer dan op prijs gesteld. Tevens is de piloot verantwoordelijk voor zijn aanhang.  Zo niet na een waarschuwing, kan de kans bestaan dat je/ jullie van het terrein zullen verwijderd worden  zonder verhaal!

 

Zoals de vorige jaren willen we jullie een TOF en SUPER gezellig weekend bezorgen.