Betekenis wedstrijd vlaggen

Belgische driekleur: start van de wedstrijd.

Zwart-wit geblokt: einde van de wedstrijd.

Geel vast: gevaar op de baan. Op deze plek niet inhalen.

Geel zwaaiend: niet inhalen, snelheid aanpassen, race neutraliseren.

Groen: de race kan beginnen of worden verder gezet.

Rood: gevaar, niet verder rijden, onmiddellijk en veilig stoppen.

Zwart: direct baan verlaten, dit is een diskwalificatieteken.