Algemeen Reglement.

Lees onderstaande punten zeer aandachtig, een neem deze steeds in acht tijdens uw aanwezigheid op het evenement.

 

Indien u opmerkt dat en/of kennis heeft van een persoon dat zich niet aan onderstaande regels houdt, gelieve ons dit zo spoedig mogelijk te melden. zodoende kunnen wij als organisatie de nodige maatregelen treffen.

 • Diefstal wordt NIET getolereerd ! Elk geval van diefstal zal worden aangegeven bij de Politie en zal leiden tot een definitieve schorsing bij de organisatie.

 

 • Iedere verzekeringspolis kan, indien men dit wenst, worden ingekeken. Bij de pilotenverzekering is een franchise die men zelf dient te betalen.

 

 • Iedere piloot dat zich inschrijft, gaat ermee akkoord dat, hij/zij medisch geschikt is om een voertuig te besturen.

 

 • Sportiviteit is een belangrijk gegeven. we willen graag een leuk en veilig evenement blijven aanbieden. help ons daarbij door zich aan de regels te houden. alleen zo kunnen we nog vele jaren blijven doorgaan !

 

 • Niet naleven van de regels (vaak door de staat opgelegd) kan leiden tot het beindigen van onze toelatingen om het evenement te organiseren.

 

 • Iedere piloot dient aan de inkom te betalen voor een inkombandje. (zie prijzen inschrijvingen/inkom piloten).

 

 • Iedere piloot is verantwoordelijk voor zijn/haar aanhang, mecaniciens, supporters en sympathisanten.

 

 • Het verspreiden van reclame in vorm van flyers en/of folders is NIET toegestaan.

 

 • Het verhandelen van goederen (in eender welke vorm) is niet toegestaan; tenzij mits toestemming en goedkeuring van de organisatie.

 

 • Het meerijden met voertuigen van piloten, organisatie, afsleepdienst, etc... is niet toegestaan gedurende het hele evenement. hiervoor bent u niet verzekerd !

 

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 16 jaar. alsook kunnen wij niet accepteren dat een ander persoon alcohol koopt voor personen jonger dan 16 jaar. Wij als organisatie kunnen/zullen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld, en dit kan het einde van ons evenement betekenen!

 

 • Het gebruik van alcohol en/of drugs in combinatie met het besturen van een voertuig gaat niet samen! Indien dit wordt opgemerkt, wordt niet enkel de persoon in kwestie, maar ook het gehele team, onmiddelijk van het evenement verwijderd.

 

 • Drugs zijn ,onder welke vorm dan ook, ten strengste verboden ! Indien wij enig vermoeden of aanleiding hiervan hebben, omwille van bv. gedrag, zullen wij u dan ook vriendelijk verzoeken het terrein onmiddelijk te verlaten.

 

 • Het bezit van wapens, in elke vorm, is ten strengste verboden. 

 

 • Bij elke vorm van agressie, geweld en/of hinderlijk gedrag, kan u de toegang/deelname tot het evenment ontzegd worden. dit zonder enige aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van inkom- en/of inschrijvingsgeld.

 

 • De afsleepdienst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan uw voertuig, indien u hiervan gebruik maakt.

 

 • Op en rond het evenement wordt er stapvoets gereden. dit voor de algemene veiligheid.

 

 • Iedereen (ook mecaniciens) dienen achter de veiligheidshekken te blijven.

 

 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij enige schade aan uw voertuig.

 

 • De organisatie en diens medewerkers, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële- of immateriële schade.

 

 • Piloten, die na afloop van het evenement, wensen hun auto achter te laten, dienen dit (verplicht) op voorhand te melden bij de organisatie.

 

 • Er wordt geen afval achtergelaten op en rond het terrein.

 

 • Wie een reeks rijdt, dat zowel Zaterdag als Zondag plaatsvindt, betaalt een vaste prijs voor de 2 dagen. Er wordt geen geld terugbetaald als er tijdens 1 van de 2 dagen niet kan worden deelgenomen aan de reeks.

 

 • Als er meerdere of zware overtredingen worden gepleegd op het reglement, wordt er overgegaan op onmiddelijke schorsing.

 

 • Piloten die niet zijn opgenomen in de inschrijvingslijst, worden onmiddelijk gediskwalificeerd.

 

 • Bij eventuele diskwalificatie en/of verwijdering van het terrein, wordt er geen geld terugbetaald.

 

 • Het is verplicht te rijden met : een helm, lange broek en een trui met lange mouwen. Een brandwerende overall is steeds aangeraden voor eigen veiligheid. dit geldt voor alle klassen.

 

 • Indien u bent ingeschreven en heeft betaald, maar niet aanwezig bent op het evenement. kunnen we geen geld teruggeven. Indien het evenement omwille van omstandigheden niet kan plaatsvinden en/of wordt verplaatst naar een andere datum, blijft uw inschrijving geldig. deze wordt automatisch mee overgezet naar de nieuwe data. U heeft dusdanig geen recht op terugbetaling van uw inschrijvingsgeld.

 

 • Na de afsluitings datum voor inschrijving, kan er wegens organisatorische redenen geen inschrijvingsgeld noch verzekeringspremie worden teruggegeven.

 

 • Er is geen enkele discussie mogelijk ivm auto banden.

 

 • De organisatie beroept zich op het recht om steeds aanvullingen van het reglement toe te passen.

 

 • Iedere beslissing gemaakt door de organisatie is beslissend en is geen beroep tegen mogelijk.

 

 • Op het rennerskwartier zijn GEEN stroomvoorzieningen aanwezig. Eigen stroomvoorziening is toegestaan tot 22:00 en met een maximum van 85dB. op deze manier krijgt iedereen kans op de nodige nachtrust.

 

 • Uw aanwezigheid op het rennerskwartier is op eigen risico.

 

 • Overnachten op het terrein is op eigen risico.

 

 • Vandalisme, diefstal, geweld en/of bedreigingen worden niet getolereerd.

 

 • Gelieve de uitgedeelde vuilzakken (te verkrijgen bij het secretariaat) te gebruiken.

 

 • Op bevel van de brandweer zijn open vuren, stooktonnen, vuurkorven en dergelijke, niet toegestaan en zullen worden in beslag genomen. een BBQ is ook NIET toegelaten !

 

 • Taps, koolzuurvaten en vaten bier zijn niet toegestaan en zullen in beslag worden genomen.

 

 • Op het rennerskwartier is geen glas toegelaten. Dit omwille van de slechte verteerbaarheid van glas voor koeien en ter voorkomen van verwonding van personen.

 

 • Geluidsinstallatie(s) waarmee je het gehele plein van uw favoriete muziek kan voorzien, zijn niet toegestaan.

 

 • Als er in het rennerskwartier met olie wordt geknoeid, bent uzelf verantwoordelijk voor de eventuele kosten.

 

 • Van zodra u zich op onze terreinen bevindt, geeft u aan op de hoogte te zijn en kennis te hebben genomen van het huis reglement.

 

 • Bij vaststelling van milde inbreuken op het reglement, wordt er eerst een waarschuwing gegeven. dit wil zeggen min 5 toeren. bij een volgende inbreuk volgt een diskwalificatie of een door de organisatie opgelegde sanctie. Tegen deze beslissing is geen enkel beroep mogelijk.

 

 • Quads, motors of brommers zijn niet toegelaten, met uitzondering van deze van de organisatie.

 

 • Bij betwisting, hebben de Keurders en/of vlaggers altijd het laatste woord.

 

 

Alvast bedankt ! en veel plezier !

 

 

De organisatie.

Vindt ons ook op :

Sponsors :

(niet beperkt tot)