Huisreglement

Diefstal kunnen we NIET toelaten, iedere diefstal wordt aangegeven bij de politie en leidt tot een definitieve schorsing uit de GrensCross. 

 •  Iedere verzekeringspolis kan worden ingekeken. Indien men dit wenst. Bij de pilotenverzekering is er ook een franchise die men zelf dient te betalen.
 • Iedere piloot dat zich inschrijft gaat ermee akkoord dat hij/zij medisch geschikt is om een auto te besturen.
 • Sportiviteit is een belangrijk gegeven. We willen een leuk en veilig programma bieden waar heel hard aan gewerkt is en wat voor vele een hobby betekent. Help ons dit doel te verwezenlijken zodat we hier nog jaren samen met jullie kunnen van genieten.

 • Soms kunnen de regeltjes stom, idioot of belachelijk lijken maar ze zijn er om het evenement leuk en sportief te laten plaatsvinden. Daarbij worden sommige opgelegd door de overheid. Niet naleven kan ons de toelating kosten om crossen te organiseren.

 • Iedere piloot dient ook nog aan de inkom te betalen voor een inkombandje.

 • Tevens is iedere piloot verantwoordelijk voor zijn aanhang, mecaniciens, supporters en sympathisanten.

 • Het verspreiden van flyers en folders is niet toegestaan.

 • Handelen in goederen onder enige vorm is niet toegestaan, behoudens toelating vereniging.

 • Er wordt niet meegereden met piloten, organisatie, afsleepdienst of welke dan ook gedurende de gehele organisatie. Hiervoor bent u niet verzekerd.

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 16 jaar.

 • Drinken of drugs en rijden gaan niet samen. Indien je wordt betrapt met drugs, wordt niet alleen deze persoon het terrein af gezet, maar ook het hele desbetreffende team.

 • DRUGS zijn verboden onder welke vorm ook. Indien zijn of haar gedrag enig vermoeden of aanleiding hiervan geeft, zullen wij u vriendelijk vragen om het terrein te verlaten.

 • Wapens in welke vorm ook zijn verboden.

 • Bij agressie, geweld en/of hinderlijk gedrag ``kan u de toegang/deelname  ontzegd worden. Dit zonder enige aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van inkom of inschrijving.

 • De afsleepdienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan uw voertuig, indien u hiervan gebruik maakt.

 • Rond het evenement en op de parking wordt er stapvoets gereden. Dit voor de algemene veiligheid.

 • Iedereen dient achter de veiligheidsrekken te blijven. Dit geldt ook voor de mecaniciens.

 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij enige schade aan uw wagen.

 • De organisatie en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële of immateriële schade.

 • De piloten die na afloop van het evenement hun auto wensen achter te laten, zijn verplicht dit vooraf aan de organisatie te melden.

 • Er wordt geen afval achtergelaten op het terrein.

 •  Wie in een reeks rijdt, dat zowel zaterdag als zondag plaatsvindt, betaalt een vaste prijs voor de 2 dagen. Er wordt geen geld terugbetaald als er 1 van de 2 dagen niet kan worden deelgenomen aan de reeks.

 •  Als er meerdere of zware overtredingen wordt gepleegd op het reglement wordt men onmiddellijk geschorst.

 • Piloten die niet zijn opgenomen in de inschrijvingslijst worden onmiddellijk gediskwalificeerd.

 • Bij eventuele diskwalificatie en/of verwijdering van het terrein, wordt er geen geld terugbetaald.

 • Het is verplicht te rijden met helm, lange broek en trui met lange mouwen. Een overall is aangeraden voor eigen veiligheid dit geldt voor alle klassen.

 • Indien wel ingeschreven en betaald, maar niet aanwezig, kunnen we geen geld teruggeven. Indien het evenement om bepaalde redenen niet kan doorgaan/verzet wordt, blijft de inschrijving geldig en zal deze worden over gezet naar de nieuwe data. U hebt dusdanig geen recht op terugbetaling van uw inschrijvingsgeld. 

 • Na de afsluitingsdatum voor inschrijving kan  er wegens organisatorische redenen geen inschrijvingsgeld noch verzekeringpremie teruggegeven worden.

 • afsluitdatum 2020 = 1maart 2020

 • Er is geen enkele discussie mogelijk over banden.

 • De organisatie heeft altijd het recht op aanvullingen van het reglement.

 

 • Iedere beslissing die de organisatie maakt is beslissend en hier is geen beroep tegen mogelijk.

 • Op het rennerskwartier zijn geen stroomvoorzieningen aanwezig. Eigen stroomvoorziening is toegestaan tot 22:00 en met max. 85 dB. Dit om iedereen de nodige nachtrust te gunnen.

 • Uw aanwezigheid op het rennerskwartier is op eigen risico.

 • Overnachten is op eigen risico.

 • Geen vandalisme, diefstal, geweld of bedreigingen.

 • Gelieve de uitgedeelde vuilzakken te gebruiken en geen zwerfvuil te creëren.

 • Op bevel van de brandweer zijn open vuren, stooktonnen, vuurkorven en dergelijke absoluut niet toegestaan en zullen in beslag genomen worden. BBQ is ook NIET TOEGELATEN.

 • Taps, koolzuurvaten en vaten bier zijn niet toegestaan en zullen in beslag genomen worden.

 • Op het rennerskwartier is geen glas toegestaan. Dit wegens de slechte verteerbaarheid van glas voor koeien en ter voorkoming van verwonding van personen.

 • Geluidsinstallatie waarmee je het hele plein van jouw favoriete muziek kunt voorzien is niet toegestaan.

 • Als er in het rennerskwartier met olie wordt geknoeid, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten.

 • Vanaf het moment dat u zich op onze terreinen bevindt, geeft u aan op de hoogte te zijn en kennis te hebben genomen van het huisreglement.

 • Voor milde inbreuken op het reglement wordt er eerst een waarschuwing gegeven, dit wil zeggen min 5 toeren. Bij een volgende inbreuk op het reglement volgt een diskwalificatie of een door de organisatie opgelegde sanctie. Tegen deze beslissing is geen enkel beroep mogelijk.

 • Quads, motors of brommers zijn niet toegelaten, uitgezonderd deze van de organisatie. 

 • Bij betwisting hebben de keurders en/of vlaggers altijd het laatste woord.          Bedankt en veel plezier gewenst,

            De GrensCrossers