Huisreglement.

Lees onderstaande punten zeer aandachtig en neem deze steeds in acht tijdens uw aanwezigheid op het evenement.  Indien u opmerkt dat een persoon zich niet aan onderstaande regels houdt, gelieve ons dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat wij als organisatie de nodige maatregelen kunnen treffen.

 

Sportiviteit is een belangrijk gegeven. We willen graag een leuk en veilig evenement blijven aanbieden. Help ons daarbij door u aan de regels te houden, alleen zo kunnen we nog vele jaren blijven doorgaan ! Niet naleven van de regels (vaak door de staat opgelegd) kan leiden tot het beëindigen van onze toelatingen om het evenement te organiseren.

 

De organisatie heeft op elk moment van de dag het recht om een wagen af te keuren.  Er is dan geen recht op vergoeding of terugbetaling van het inschrijvingsgeld, ook niet bij afkeuring op de keuring ’s morgens.  De reglementen zijn voldoende op voorhand doorgegeven zodat iedereen zich hieraan kan houden. De organisatie heeft het recht om deelnemers  hun deelname te weigeren bij het niet naleven van de reglementen.

 

Van zodra u zich op onze terreinen bevindt, geeft u aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het Huisreglement.

·       Iedere verzekeringspolis kan, indien men dit wenst, worden ingekeken. Bij de pilotenverzekering is een franchise die men zelf dient te betalen.

·       Iedereen (=piloten, mecaniciens en toeschouwers) dient aan de inkom te betalen voor een inkombandje. (zie prijzen inschrijvingen/inkom piloten).

·       Iedere piloot is verantwoordelijk voor zijn/haar aanhang, mecaniciens, supporters en sympathisanten.

·       Het verspreiden van reclame in vorm van flyers en/of folders is NIET toegestaan, tenzij mits toestemming en goedkeuring van de organisatie. Ook het verhandelen van goederen (in eender welke vorm) is NIET toegestaan, tenzij mits toestemming en goedkeuring van de organisatie.

·       Het meerijden met voertuigen van piloten, organisatie, afsleepdienst, etc... is niet toegestaan gedurende het hele evenement. Hiervoor bent u niet verzekerd !

·        Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 16 jaar. Wij kunnen ook niet accepteren dat een ander persoon alcohol koopt voor personen jonger dan 16 jaar. Wij als organisatie kunnen/zullen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en dit kan het einde van ons evenement betekenen!

·       Het gebruik van alcohol in combinatie met het besturen van een voertuig gaat niet samen! (Dit kan getest worden door willekeurige ademtests) Indien dit wordt opgemerkt, wordt de deelname van de  persoon in kwestie onmiddellijk stopgezet zonder enige aanspraak op terugbetaling.

·       Het gebruik van drugs in combinatie met het besturen van een voertuig gaat niet samen! Indien dit wordt opgemerkt, wordt niet enkel de persoon in kwestie, maar ook het gehele team, onmiddellijk van het evenement verwijderd.

·       Drugs zijn trouwens ,onder welke vorm dan ook, ten strengste verboden! Indien wij enig vermoeden of aanleiding hiervan hebben, omwille van bv. gedrag, zullen wij u dan ook vriendelijk verzoeken het terrein onmiddellijk te verlaten.

·       Diefstal wordt NIET getolereerd ! Elk geval van diefstal zal worden aangegeven bij de Politie en zal leiden tot een definitieve schorsing bij de organisatie.

       Het bezit van wapens, in elke vorm, is ten strengste verboden.

       Bij elke vorm van agressie, geweld en/of hinderlijk gedrag, kan u de toegang/deelname tot het evenement ontzegd worden. In bovenstaande gevallen kan de organisatie ten allen tijde aangifte doen bij de politie en zal u nooit enige aanspraak kunnen maken op terugbetaling van inkom- en/of inschrijvingsgeld.

·        Indien u gebruik maakt van de wegsleepdienst, kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan uw voertuig.

·        Bij het wegslepen, moet de bestuurder in de stoel blijven zitten.

·        Op en rond het evenement wordt er stapvoets gereden, dit voor de algemene veiligheid.

·        Iedereen (ook mecaniciens) dienen achter de veiligheidshekken te blijven.

·        De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij enige schade aan uw voertuig.

·        De organisatie en diens medewerkers, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële- of immateriële schade.

·       Piloten, die na afloop van het evenement, hun auto wensen achter te laten, dienen dit (verplicht) op voorhand te melden bij de organisatie.

·       Er wordt geen afval achtergelaten op en rond het terrein. U krijgt 2 vuilniszakken vanuit de organisatie (Restafval en PMD), gelieve deze te gebruiken!  Er kunnen ook steeds op meerdere plaatsen op het evenement vuilniszakken bij gevraagd worden. (inkom, pré-start, tent,...)

·        Wie een reeks rijdt, die zowel zaterdag als zondag plaatsvindt, betaalt een vaste prijs voor de 2 dagen. Er wordt geen geld terugbetaald als er tijdens 1 van de 2 dagen niet kan worden deelgenomen aan de reeks.

·        Bij eventuele diskwalificatie en/of verwijdering van het terrein, wordt er geen geld terugbetaald.

·        Indien u bent ingeschreven en heeft betaald, maar niet aanwezig bent op het evenement, kunnen we geen geld teruggeven. Indien het evenement omwille van omstandigheden niet kan plaatsvinden en/of wordt verplaatst naar een andere datum, blijft uw inschrijving geldig. Deze wordt automatisch mee overgezet naar de nieuwe data. U heeft dusdanig geen recht op terugbetaling van uw inschrijvingsgeld.

·        Na de afsluitingsdatum voor inschrijving, kan er wegens organisatorische redenen geen inschrijvingsgeld noch verzekeringspremie worden teruggegeven.

·        De organisatie beroept zich op het recht om steeds aanvullingen van het reglement toe te passen.

·        Iedere beslissing gemaakt door de organisatie is beslissend en er is geen beroep tegen mogelijk.

·        Op het rennerskwartier zijn GEEN stroomvoorzieningen aanwezig. Eigen stroomvoorziening is toegestaan tot 22:00 en met een maximum van 85dB. Op deze manier krijgt iedereen kans op de nodige nachtrust.

·        Uw aanwezigheid op het rennerskwartier alsook het overnachten op het terrein is op eigen risico. Dit geldt tevens voor het parkeren/gebruiken van uw gezinswagen/wagen voor dagelijks gebruik op het rennerskwartier. 

·       Op bevel van de brandweer zijn open vuren, stooktonnen, vuurkorven en dergelijke, niet toegestaan en zullen worden in beslag genomen.  Een BBQ op kolen/hout is niet toegestaan, een BBQ op gas wel!

·       Taps, koolzuurvaten en vaten bier zijn niet toegestaan en zullen in beslag worden genomen.

·       Het gebruik van glas is NIET toegestaan. Dit op vraag van de landeigenaren en ter voorkoming van verwonding van personen.

·       Geluidsinstallatie(s) waarmee je het gehele plein van uw favoriete muziek kan voorzien, zijn niet toegestaan.

·       Als er in het rennerskwartier met olie wordt geknoeid, bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele kosten.  Gebruik van een grondzeil is verplicht!!!

·       Bij vaststelling van inbreuken op het reglement, wordt er door de organisatie een sanctie opgelegd. Tegen deze beslissing is geen enkel beroep mogelijk. Dit kan gaan van een waarschuwing, strafrondes, schorsing, …

·       Quads, motors of brommers in het rennerskwartier en op het parcours zijn niet toegelaten, met uitzondering van deze van de organisatie.  De kidscrossers mogen dit enkel en alleen gebruiken als het is om zich van en naar de pré-start te begeven voor hun wedstrijd. 

·       Iedere piloot die rijdt zonder inschrijving in de juiste klasse wordt voor 1 of meerdere jaren geschorst.

·       Het is belangrijk om zowel het algemeen reglement te lezen als de specifieke reglementen per klasse!!

 

!!! Bij betwisting hebben de organisatie,  keurders de wedstrijdleiding altijd het laatste woord.

 

 

Alvast bedankt ! en veel plezier !               

 

 

De organisatie en zijn medewerker

Vindt ons ook op :

Sponsors :

(niet beperkt tot)