Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld en is bovenal noodzakelijk.

 

Zich niet houden aan deze regels kan kan leiden tot uitsluiting. Bij herhaalde overtredingen kan dit toekomstgericht een uitsluiting van verdere deelname betekenen.

 

Sportiviteit is een belangrijk gegeven. We willen een leuk en veilig programma aanbieden waar heel hard aan gewerkt is en wat voor vele personen een hobby betekent. Help ons dit doel te verwezenlijken zodat we dit jaarlijks samen met jullie verder kunnen verwezenlijken.

 

Bedankt alvast en veel plezier gewenst,